Výroční zpráva 2015 včetně auditu
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013 ( oprava strana 3)
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2010
Konsolidovaná výroční zpráva 2009
Konsolidovaná výroční zpráva 2008
Dodatek k VZ 2007
Konsolidovaná výroční zpráva 2007
Konsolidovaná výroční zpráva 2006
Konsolidovaná výroční zpráva 2005
Dodatek č.1 k VZ 2004
Konsolidovaná výroční zpráva 2004