Výzva dodatečná 2016
Stejnopis Notářský zápis 75/2016
Oznámení o konání VH dne 19.1.2016
Pozvánka na ŘVH dne 19.1.2016
Posudek č. 416-2095/2015
Pozvánka na ŘVH dne 29.6.2015
Inzerát
Oznámení 10/2014
Výzva-dodatečná lhůta 8.8.2014
Doplnění programu ŘVH dne 7.8.2014
Pozvánka na ŘVH dne 7.8.2014
Stanovy pro VH 2014
2014 Výzva pro akcionáře
Oznámení představenstva akcionářům ze dne 9.12.2013
Veřejný návrh na koupi akcií
Pozvánka na ŘVH dne 27.6.2013
Oznámení představenstva akcionářům
Oznámení o přeměně podoby akcií-termín výměny
Oznámení o přeměně podoby akcií
Pozvánka na MVH dne 13.12.2012
Pozvánka na ŘVH dne 12.7.2012
Pozvánka na ŘVH dne 29.7.2011
Pozvánka na ŘVH dne 24.6.2010
Informační povinnost emitenta cenného papíru 2009
Oznámení o projednání roční závěrky 2008
Pozvánka na ŘVH dne 29.6.2009
Informační povinnost emitenta cenného papíru 2008
Oznámení o projednání roční závěrky 2007
Pozvánka na ŘVH dne 26.6.2008
Informační povinnost emitenta cenného papíru 2007
Oznámení o projednání roční závěrky 2006
Pozvánka na ŘVH dne 22.6.2007
Změna ve vlastnické struktuře a podílu na hlasovacích právech
Informační povinnost emitenta cenného papíru 2006
Pozvánka na ŘVH dne 20.6.2006
Pozvánka na ŘVH dne 21.6.2005
pololetní zpráva 2009
pololetní zpráva 2008
pololetní zpráva 2007
pololetní zpráva 2006
pololetní zpráva 2005
pololetní zpráva 2004